Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Dowiedz się więcej o COOKIESRozumiem
ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM Bezpieczny ODBIÓR olejów odpadowych  -  SPRZEDAŻ olejów! RAZEM - W TROSCE O ŚRODOWISKO

Grupa Vika Energy specjalizuje się w regularnym odbiorze olejów roślinnych – olejów posmażalniczych czy zużyta frytura jak również olejów silnikowych, hydraulicznych i innych z terenu całego kraju. Współpracujemy z lokalami gastronomicznymi, restauracjami i zakładami wytwórczymi. W ramach współpracy oferujemy regularny odbiór olejów, oraz odpowiednie ich zagospodarowanie. Dla Państwa wygody dostarczamy bezpłatne pojemniki na zużyty olej w wielkości od 60l do 1000l. Przy każdej wymianie pojemników ze zużytym olejem wystawiamy dla Państwa kartę przekazania odpadu - dokument niezbędny do prawidłowego gospodarowania odpadem. Karta ta jest potwierdzeniem dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zdaniu zużytego oleju. W momencie odbioru odpadów od Naszych Klientów przejmujemy za nie pełną odpowiedzialność prawną.

02 03 04 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
13 02 04 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
13 02 05 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych
13 02 06 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

 

13 02 07 Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
13 02 08 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

Grupa Vika Energy zajmuje się sprzedażą tłuszczów wykorzystywanych w celach technicznych jak również sprzedażą świeżego oleju roślinnego i gastronomicznej frytury. Dostarczamy producentom paliw alternatywnych niezbędnego surowca – olejów poddanych rafinacji, które pozwalają komponować je w wyrobach gotowych - produkcji biodiesle'a. Współpracujemy z wieloma rafineriami europejskimi, gdzie regeneracja jest podstawowym, najbardziej racjonalnym sposobem odzysku olejów odpadowych. Jest to proces, w którym poprzez rafinację olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie z nich zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków, uzyskiwane są oleje bazowe, które służą do produkcji ekologicznych paliw.

Grupa Vika Energy prowadzi spójną koncepcją gospodarowania odpadami płynnymi na rynku. Prezentujemy wygodny i bezpieczny system gospodarowaniem olejami odpadowymi  zgodnie z prawem i ochroną środowiska. Posiadamy konieczne zezwolenia i decyzje, min. certyfikat zrównoważonego rozwoju ISCC wydany przez firmę Bureau Veritas. REDcert wydany przez firmę PCUDEUTSCHLAND. Numer certyfikatu EU-REDcert-551-25271411. Jako priorytet stawiamy respektowanie obowiązujących norm, przywiązując dużą wagę do należytej ochrony środowiska. Precyzyjne rozwiązania logistyczne pozwalają Nam na sprawny transport odebranych olejów odpadowych na terenie całego kraju, a następnie odpowiednim jego zagospodarowaniu. Nasza oferta rozszerzona jest również o sprzedaż tłuszczów roślinnych i olejów wykorzystywanych w celach technicznych.

  Henryka Dulęby 7
40-833 Katowice
  697 182 669
  biuro@vikaenergy.pl
© OliverEnergy